tb-500
Chua Phap Thuong

Thứ Sáu 19/11 AL: Khai thị Phật Thất – TT. Thích Thiện Pháp (09h sáng).

Thứ Bảy 20/11 AL: TT. Thích Thiện Pháp (09h sáng).

Chủ Nhật 21/11 AL: TT. Thích Thiện Pháp (09h sáng).

Thứ Hai 22/11 AL: TT. Thích Thiện Pháp (09h sáng).

Thứ Ba 23/11 AL: ĐĐ. Thích Pháp Đăng (09h sáng).

Thứ Tư 24/11 AL: Cúng Dường Trai Tăng (09h sáng).

Chủ Năm 25/11 AL: TT. Thích Thông Giám (09h sáng).

Ban tổ chức Khóa Tu Phật Thất Chùa Pháp Thường

Trưởng Ban Tổ Chức

TT. Thích Thiện Pháp

19
Tháng 12

Khóa tu Phật thất lần thứ 35

   Đăng bởi: chuaphapthuong    Khóa Phật Thất 35, Thông Báo Mới

THÔNG BÁO,

Chùa Pháp Thường tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 35 từ ngày 09/01/2015 đến ngày 16/01/2015 nhằm ngày 19/11 (Âm lịch) đến ngày 26/11 (Âm lịch) năm Giáp Ngọ. Thầy mời các Phật Tử về tham dự.

TT. Thích Thiện Pháp

5
Tháng 11

Quán Âm cứu khổ – ĐĐ.Thích Pháp Đăng

   Đăng bởi: chuaphapthuong    Khóa Phật Thất 34

5
Tháng 11

Đất Nước Gió Lửa – TT. Thích Minh Thành

   Đăng bởi: chuaphapthuong    Khóa Phật Thất 34

2
Tháng 10

Tại sao Vu Lan vẫn còn khóc – TT. Thích Minh Thành

   Đăng bởi: chuaphapthuong    Khóa Phật Thất 33