Chua Phap Thuong
19
Tháng 12

Khóa tu Phật thất lần thứ 37

   Đăng bởi: chuaphapthuong    Khóa Phật Thất 37, Thông Báo Mới

THÔNG BÁO,

Chùa Pháp Thường tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 37 từ ngày 18/05/2015 đến ngày 25/05/2015 nhằm ngày 01/04 (Âm lịch) đến ngày 08/04 (Âm lịch) năm Ất Mùi. Thầy mời các Phật Tử về tham dự.

TT. Thích Thiện Pháp

17
Tháng 4

Chuyến xe cuối đời – TT. Thích Thông Giám

   Đăng bởi: chuaphapthuong    Khóa Phật Thất 35

17
Tháng 4

Xây dựng và Hủy diệt – TT. Thích Minh Thành

   Đăng bởi: chuaphapthuong    Khóa Phật Thất 35

17
Tháng 4

Hương Quê Cực Lạc – ĐĐ. Thích Pháp Đăng

   Đăng bởi: chuaphapthuong    Khóa Phật Thất 35