thymosin beta 4
Chua Phap Thuong
19
Tháng 12

Khóa tu Phật thất lần thứ 39

   Đăng bởi: chuaphapthuong    Khóa Phật Thất 39, Thông Báo Mới

THÔNG BÁO,

Chùa Pháp Thường tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 39 từ ngày 09/09/2015 đến ngày 16/09/2015 nhằm ngày 27/07 (Âm lịch) đến ngày 04/08 (Âm lịch) năm Ất Mùi. Thầy mời các Phật Tử về tham dự.

TT. Thích Thiện Pháp

31
Tháng 7

Hạnh Nguyện 25-31 trong Kinh Vô Lượng Thọ

   Đăng bởi: chuaphapthuong    Khóa Phật Thất 37

31
Tháng 7

Hạnh Nguyện 19-24 trong Kinh Vô Lượng Thọ

   Đăng bởi: chuaphapthuong    Khóa Phật Thất 37

31
Tháng 7

Hạnh Nguyện 1,2 – 17,18 trong Kinh Vô Lượng Thọ

   Đăng bởi: chuaphapthuong    Khóa Phật Thất 37

31
Tháng 7

Tìm lại chính mình – TT. Thích Trúc Thông Giám

   Đăng bởi: chuaphapthuong    Khóa Phật Thất 37