buy masteron

02.Khóa tu Phật Thất

      

KHÓA TU PHẬT THẤT năm 2014 tại CHÙA PHÁP THƯỜNG

Chủ nhiệm: Tỳ Kheo Thích Thiện Pháp

Khóa 30:
Từ ngày 23/02/2014 đến 02/03/2014
Nhằm ngày 24/01 AL đến 02/02 AL năm Giáp Ngọ

Khóa 31:
Từ ngày 28/04/2014 đến 05/05/2014
Nhằm ngày 29/03 AL đến 07/04 AL năm Giáp Ngọ

Khóa 32:
Từ ngày 22/06/2014 đến 29/06/2014
Nhằm ngày 25/05 AL đến 03/06 AL năm Giáp Ngọ

Khóa 33:
Từ ngày 25/08/2014 đến 01/09/2014
Nhằm ngày 01/08 AL đến 08/08 AL năm Giáp Ngọ

Khóa 34:
Từ ngày 19/10/2014 đến 26/10/2014
Nhằm ngày 26/09 AL đến 03/10 AL năm Giáp Ngọ

Khóa 35:
Từ ngày 09/01/2015 đến 16/01/2015
Nhằm ngày 19/11 AL đến 26/11 AL năm Giáp Ngọ

Quí Phật Tử vui lòng đăng kí tại văn phòng ban thường trực

Chùa Pháp Thường

Ấp Bến Đình Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai,

Đt: (061) 6270 575 – 01258883 881

www.chuaphapthuong.com
lienhe@chuaphapthuong.com
chuaphapthuong@yahoo.com