Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG
KHÓA NHẬP THẤT ĐẶC BIỆT 49 NGÀY

Là một trong những hạng mục của mô hình chuyên tu tại Tịnh Viện Pháp Thường nhằm đáp ứng tâm nguyện công phu miên mật của nhiều hành giả Tịnh Độ, Bổn tự đã dành một khu vực riêng biệt trong Tịnh Viện để thành lập mô hình “Khóa Nhập Thất Đặc Biệt 49 Ngày”. Phòng nhập thất chuyên tu với sức chứa tối đa 25 hành giả, thực hiện nghiêm ngặt việc tịnh khẩu, chuyên tâm Niệm Phật.

Thời khóa công phu gồm một ngày 6 thời trên chánh điện cùng đại chúng, sau đó, ngoài thời gian tắm giặt ngủ nghỉ, hành giả có thể tịnh tu riêng như chỉ tịnh, kinh hành hay lễ Phật ngoài trời trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng, rất thiên nhiên, bất luận là ban ngày dưới bóng râm xào xạc hay trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng rả rich của côn trùng...

Bổn tự sẽ hộ pháp cho Quý đồng tu trong các nhu cầu “đói ăn, mệt ngủ, bệnh có thuốc uống”, trợ duyên nhằm tạo ra môi trường tốt nhất để đưa thân tâm hành giả về với đại tự nhiên, buông xả phiền não, phát bồ đề tâm Niệm Phật, sớm ngày thành tựu ước nguyện một đời thành Phật:

“…Nguyện trọn đời Niệm Phật, Nguyện cuối đời vãng sanh…”

Được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Tăng Ni Phật tử, hiện nay mỗi khóa tu đều kín chỗ. Vì vậy, Quý hành giả đồng tu có nhu cầu tham gia, xin vui lòng hoan hỷ đăng ký trước với Ban thường trực Tịnh Viện Chùa Pháp Thường để chúng tôi có thể sắp xếp và bố trí cho quý vị vào khóa tu gần nhất.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHUÔN VIÊN NHẬP THẤT

Cộng tu Niệm Phật

Kinh hành ngoài trời

Chỉ tịnh và lễ Phật

Phòng nghỉ

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thượng Tọa Thích Thiện Pháp.
Thời khóa công phu
Ngày đăng tin: 01/05/2016
Mô hình chuyên tu Niệm Phật
Ngày đăng tin: 01/04/2016