Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Thư ngỏ

Kính gởi: Quý Phật tử và các nhà hảo tâm.

 

Chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, chùa thành lập khóa tu Phật thất đến nay đã được 43 khóa. Do số lượng Tăng ni, Phật tử  tham dự khóa tu Phật thất ngày càng đông. Tháng 4 năm 2014 bổn tự chúng tôi đã làm lễ đặt đá xây dựng khu Tịnh viện chuyên tu chùa Pháp Thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu tập cho Tăng ni và Phật tử.

Hiện nay do cơ sở phòng ốc còn hạn hẹp, tiện nghi còn nhiều thiếu thốn. Được sự chấp thuận của sở xây dựng Tỉnh Đồng Nai, Chùa đã khởi công xây dựng hạng mục công trình: Chánh điện, Khu nhập thất, Thư viện nghe nhìn, Nhà ăn, Khu nhà nghỉ chư Tăng - Ni và phật tử Tịnh Viện Pháp Thường để thuận tiện cho việc tu học và nghỉ ngơi của Đạo tràng.

Trong việc xây dựng cần cầu sự giúp đỡ của quý Phật tử, các nhà hảo tâm hộ trì phần tịnh tài, tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn.

Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ: Trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Nguyễn Văn Huỳnh - ĐT: 0125.8883.881, hoặc gửi vào số tài khoản:

Ngân hàng Ngoại Thương Chi Nhánh huyện Nhơn Trạch
Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Huỳnh, số tài khoản: 0401001365858

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chư Phật tử, các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, vạn sự hanh thông, kiết tường như ý.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.

Trụ trì

Sa môn: Thích Thiện Pháp

 

 
Mô hình chuyên tu Niệm Phật
Ngày đăng tin: 21/02/2018
Thời khóa công phu
Ngày đăng tin: 21/02/2018