Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG


Từ ngày 04-01-2016 đến ngày 22-02-2016
(Nhằm ngày 25-11 AL - Ất Mùi đến ngày 15-01 AL - Bính Thân ).
Từ ngày 29-02-2016 đến ngày 18-04-2016
(Nhằm ngày 22-01 AL - Bính Thân đến ngày 12-03 AL - Bính Thân ).
Từ ngày 25-04-2016 đến ngày 13-06-2016
(Nhằm ngày 19-03 AL - Bính Thân đến ngày 09-05 AL - Bính Thân ).
Từ ngày 20-06-2016 đến ngày 08-08-2016
(Nhằm ngày 16-05 AL - Bính Thân đến ngày 06-07 AL - Bính Thân ).
Từ ngày 15-08-2016 đến ngày 30-10-2016
(Nhằm ngày 13-07 AL - Bính Thân đến ngày 30-09 AL - Bính Thân ).
Từ ngày 11-10-2016 đến ngày 28-11-2016
(Nhằm ngày 11-09 AL - Bính Thân đến ngày 29-10 AL - Bính Thân ).
Từ ngày 05-12-2016 đến ngày 23-01-2017
(Nhằm ngày 07-11 AL - Bính Thân đến ngày 26-12 AL - Bính Thân ).


Địa điểm: Chùa Pháp Thường
Ấp Bến Đình, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (061)6270575 - 0125.888.3.881 - Fax: 0613.576.283
Email: chuaphapthuong@yahoo.com
Website: www.chuaphapthuong.com