Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG
PHÁT QUÀ CHO CÁC HỘ NGHÈO

Chùa Pháp Thường, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai hoan hỷ được sẻ chia gánh nặng với cấp chính quyền, đã và đang phát huy tinh thần “nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách” đến hơn 300 hộ nghèo cần cứu trợ hàng năm.

Mang trên vai sứ mệnh hoằng pháp và cứu tế chúng sanh, nên không chỉ giới hạn trong phạm vi nội Huyện, những người nghèo hay Chùa nằm ở vùng sâu, vùng xa, những nơi hẻo lánh… đến ngỏ lời đều được Chùa chia gạo trợ duyên.

Bao năm qua, Pháp Thường vẫn lặng thầm trong vai trò là nhịp cầu chuyên chở quà cứu trợ và tấm lòng sẻ chia từ các nhà hảo tâm đến với người nghèo khó.

Chùa là nơi giúp chúng sanh gieo trồng ruộng phước, và bởi mỗi sự cho đi đều giúp chúng ta dưỡng trưởng tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỷ, tâm Xả. Đó chính là Phước – Tuệ song tu.

Xin hồi hướng công đức, nguyện cầu cho các nhà hảo tâm cùng gia quyến được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, tùy tâm mãn nguyện.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thượng Tọa Thích Thiện Pháp.
Khám chữa bệnh từ thiện
Ngày đăng tin: 11/05/2016
Thời khóa công phu
Ngày đăng tin: 01/05/2016
Phát quà cho các hộ nghèo
Ngày đăng tin: 01/05/2016
Tiểu sử hình thành
Ngày đăng tin: 01/05/2016