Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG
CHÙA DIỆU ÂM

Đường Trần Nam Trung, Ấp Bến Đình, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

SĐT: 096734717

       

       
Tịnh viện Pháp Thường
Ngày đăng tin: 18/05/2016
Nội Viện Pháp Thường
Ngày đăng tin: 18/04/2016
Chùa Diệu Âm
Ngày đăng tin: 18/03/2016
Chùa Khánh Vân
Ngày đăng tin: 18/02/2016
Chùa Pháp Vân
Ngày đăng tin: 18/01/2016