Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG
CHÙA KHÁNH VÂN

Ấp 2, Xã Phuớc Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

SĐT: 0613519589
Tịnh viện Pháp Thường
Ngày đăng tin: 18/05/2016
Nội Viện Pháp Thường
Ngày đăng tin: 18/04/2016
Chùa Diệu Âm
Ngày đăng tin: 18/03/2016
Chùa Khánh Vân
Ngày đăng tin: 18/02/2016
Chùa Pháp Vân
Ngày đăng tin: 18/01/2016