Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG
CHÙA PHÁP VÂN

Ấp Bến Ngự, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

SĐT: 0613581233
Tịnh viện Pháp Thường
Ngày đăng tin: 18/05/2016
Nội Viện Pháp Thường
Ngày đăng tin: 18/04/2016
Chùa Diệu Âm
Ngày đăng tin: 18/03/2016
Chùa Khánh Vân
Ngày đăng tin: 18/02/2016
Chùa Pháp Vân
Ngày đăng tin: 18/01/2016