Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG

Quay lại Khóa tu phật thất
 
Giảng sư Thượng Tọa Thích Thiện Pháp
Ngày Thứ hai - 29-01 (Âm lịch)
Giờ 9 giờ sáng

 

 
Giảng sư Thượng Tọa Thích Thiện Pháp
Ngày Thứ ba - 30-01 (Âm lịch)
Giờ 9 giờ sáng

 

 
Giảng sư Đại Đức Thích Pháp Đăng
Ngày Thứ tư - 01-02 (Âm lịch)
Giờ 9 giờ sáng

 

 
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Ngày Thứ năm - 02-02 (Âm lịch)
Giờ 9 giờ sáng

 

 
Giảng sư Thượng Tọa Thích Trúc Thông Giám
Ngày Thứ sáu - 03-02 (Âm lịch)
Giờ 9 giờ sáng

 

 
Giảng sư Thượng Tọa Thích Thiện Pháp
Ngày Thứ bảy - 04-02 (Âm lịch)
Giờ 9 giờ sáng