Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG

Quay lại Khóa tu phật thất
 
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Ngày Thứ ba - 27-03 (Âm lịch)
Giờ 9 giờ sáng

 

 
Giảng sư Thượng Tọa Thích Thiện Pháp
Ngày Thứ tư - 28-03 (Âm lịch)
Giờ 2 giờ chiều

 

 
Giảng sư Thượng Tọa Thích Thiện Pháp
Ngày Thứ năm - 29-03 (Âm lịch)
Giờ 9 giờ sáng

 

 
Giảng sư Đại Đức Thích Trí Huệ
Ngày Thứ sáu - 30-03 (Âm lịch)
Giờ 9 giờ sáng

 

 
Giảng sư Thượng Tọa Thích Thiện Pháp
Ngày Thứ bảy - 01-04 (Âm lịch)
Giờ 9 giờ sáng

 

 
Giảng sư Thượng Tọa Thích Trúc Thông Giám
Ngày Chủ nhật - 02-04 (Âm lịch)
Giờ 9 giờ sáng