Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG
LỊCH HỌC CỦA ĐẠO TRÀNG ĐỊNH HUỆ CHÙA PHÁP THƯỜNG - 2018

 

Đạo tràng ĐỊNH HUỆ - Chùa Pháp Thường là Đạo tràng chuyên nghe giảng Pháp.

Đạo tràng được thành lập ngày 01-05-2006. Sinh hoạt mỗi tháng 2 lần vào ngày Chủ Nhật (sáng, chiều).

Giảng sư: Thượng tọa Thích Thiện Pháp.

 

DƯƠNG LỊCH (Chủ Nhật)

ÂM LỊCH                                     

DƯƠNG LỊCH (Chủ Nhật)

ÂM LỊCH

       Ngày Khám Chữa Bệnh Miễn Phí
Ngày đăng tin: 21/02/2018