Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG
LỊCH HỌC CỦA ĐẠO TRÀNG ĐỊNH HUỆ CHÙA PHÁP THƯỜNG - 2016

 

Đạo tràng ĐỊNH HUỆ - Chùa Pháp Thường là Đạo tràng chuyên nghe giảng Pháp.

Đạo tràng được thành lập ngày 01-05-2006. Sinh hoạt mỗi tháng 2 lần vào ngày Chủ Nhật (sáng, chiều).

Giảng sư: Thượng tọa Thích Thiện Pháp.

 

DƯƠNG LỊCH (Chủ Nhật)

ÂM LỊCH                                     

DƯƠNG LỊCH (Chủ Nhật)

ÂM LỊCH

13-03-2016 05-02 AL

04-09-2016

(Nghỉ do trùng Phật Thất)

(29-08 -> 05-09)

 

27-03-2016 19-02 AL 11-09-2016 11-08 AL
10-04-2016 04-03 AL 25-09-2016 25-08 AL
24-04-2016 18-03 AL 09-10-2016 09-09 AL

08-05-2016

(Nghỉ do trùng Phật Thất)

(02-05 -> 09-05)

 

23-10-2016

(Nghỉ do trùng Phật Thất)

(23-10 -> 30-10)

 

15-05-2016

09-04 AL

30-10-2016 30-09 AL
29-05-2016

23-04 AL

13-11-2016 14-10 AL
12-06-2016 08-05 AL 27-11-2016 28-10 AL
26-06-2016 22-05 AL 11-12-2016 13-11 AL
10-07-2016 07-06 AL 25-12-2016 27-11 AL
24-07-2016 21-06 AL 01-01-2017 04-12 AL
07-08-2016 05-07 AL 15-01-2017 18-12 AL
21-08-2016 19-07 AL    Ngày Khám Chữa Bệnh Miễn Phí
Ngày đăng tin: 01/05/2016