Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG


Từ ngày 06-03-2016 đến ngày 13-03-2016
(Nhằm ngày 28-01 AL đến ngày 05-02 AL ).
Từ ngày 02-05-2016 đến ngày 09-05-2016
(Nhằm ngày 26-03 AL đến ngày 03-04 AL ).
Từ ngày 03-07-2016 đến ngày 10-07-2016
(Nhằm ngày 29-05 AL đến ngày 07-06 AL ).
Từ ngày 29-08-2016 đến ngày 05-09-2016
(Nhằm ngày 27-07 AL đến ngày 05-08 AL ).
Từ ngày 23-10-2016 đến ngày 30-10-2016
(Nhằm ngày 23-09 AL đến ngày 30-09 AL ).
Từ ngày 17-12-2016 đến ngày 24-12-2016
(Nhằm ngày 19-11 AL đến ngày 26-11 AL ).


Địa điểm: Chùa Pháp Thường
Ấp Bến Đình, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (061)6270575 - 0125.888.3.881 - Fax: 0613.576.283
Email: chuaphapthuong@yahoo.com
Website: www.chuaphapthuong.com