Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG
Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.

Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.

Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.

Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.

Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.

Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.

Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.

Trích lời khai thị của Tịnh Không Pháp sư.

 
Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu
Ngày đăng tin: 27/02/2018
Tâm Nguyện Cuối Đời
Ngày đăng tin: 27/02/2018
Ý nghĩa Cúng Dường
Ngày đăng tin: 21/02/2018
20 Việc Khó Làm
Ngày đăng tin: 21/02/2018
Hãy sống trong thế giới biết ơn
Ngày đăng tin: 21/02/2018