Quay về trang chủ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA PHÁP THƯỜNG
TÂM NGUYỆN CUỐI ĐỜI VÃNG SANH CỰC LẠC

Kính lạy Phật Di Đà,

Con nay xin phát nguyện:

Nguyện trọn lòng tin Phật,

Nguyện không buồn giận ai,

Nguyện rũ bỏ lòng tham,

Nguyện cung khiêm biết đủ,

Nguyện trọn đời Niệm Phật,

Nguyện cuối đời vãng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật.

- Thượng Tọa Thích Thiện Pháp -
Ý nghĩa Cúng Dường
Ngày đăng tin: 25/05/2016
Tâm Nguyện Cuối Đời
Ngày đăng tin: 01/05/2016
20 Việc Khó Làm
Ngày đăng tin: 01/05/2016
Hãy sống trong thế giới biết ơn
Ngày đăng tin: 01/05/2016